Wil je als lid meehelpen om mensen die te maken hebben met een verlies te ondersteunen?

Als je lid wordt van de Vereniging leven met dood help je ons passende rouwondersteuning te bieden aan iedereen in Nederland die dat nodig heeft.

Zo ondersteun je misschien wel de buurvrouw die het moeilijk vindt om zonder haar man de dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Of een klasgenoot van je kind die zich niet meer in de les kan concentreren sinds hij afscheid heeft moeten nemen van zijn zus. Of de jonge moeder die te horen heeft gekregen dat haar partner ongeneeslijk ziek is.

Met jouw lidmaatschap maak je deel uit van ons netwerk van vrijwilligers, medewerkers, partners en leden die allemaal ons doel een warm hart toedragen: zorgen dat de dood een natuurlijke plek in het leven krijgt door iedereen passende ondersteuning te bieden bij verlies.

Rouwen hoef je niet alleen te doen, maar doe je beter samen.

 

Rouwenden willen vooral over het verlies van een dierbare blijven praten, maar kunnen of willen dit niet altijd doen in hun eigen sociale kring.

Een op de vijf rouwenden had graag meer of eerder emotionele ondersteuning willen ontvangen. Bijvoorbeeld een luisterend oor, begeleiding bij emoties, informatie over rouw en wat er allemaal op je af komt.

Rouwenden vinden het lastig om rouwsteun te vinden die past bij hun behoeften. Behoeften veranderen namelijk steeds, en vaak kunnen zij die niet verwoorden. En door het enorme aanbod van allerlei informatie en professionele steun zien zij door de bomen het bos niet meer.

Een op de vijf rouwenden hoeft geen professionele hulp, maar ervaart wel dat het verlies invloed heeft op het welzijn en dat dit jaren kan duren. Gevoelens van eenzaamheid, verdriet, depressiviteit en onzekerheid kunnen nog lang een belemmering zijn in dagelijkse activiteiten.

Niet de hoeveelheid rouwsteun is belangrijk, maar de mate waarin deze voorziet in behoeften.

(achtergrondinformatie hierover kan worden opgevraagd)

De Vereniging leven met dood wil daarom iedereen op het juiste moment en met de juiste middelen de hand reiken. Op basis van gedegen onderzoek en relevante gegevens en gesteund door een netwerk van leden, vrijwilligers, partners en medewerkers, zodat we samen de dood een natuurlijke plek in ons leven kunnen geven.

 

Help je ook mee om dit mogelijk te maken?

 

“Ik heb me na het overlijden van mijn partner erg alleen gevoeld. Ik ben lid geworden omdat ik vind dat we beter moeten leren omgaan met rouw.“

Help ons ondersteunen

Wij zijn ook blij met een donatie.