We leren door te ondersteunen

De Vereniging leven met dood zoekt samenwerkingspartners om met behulp van persoonlijke ondersteuning door onze opgeleide vrijwilligers meer te leren over de behoeften van rouwenden. Zo werken we samen met bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen, banken, crematoria, universiteiten, hospices, ziekenhuizen en andere organisaties die diensten aanbieden waarbij zij in contact staan met mensen die te maken hebben met een verlies. En waarvoor het belangrijk is dat zij deze mensen, ondanks dat de dienstverlening is afgerond, nog steeds de nazorg kunnen bieden die op dat moment nodig is.

Waarom bieden wij onze partners ondersteuning?

De ondersteuning die Vereniging leven met dood biedt doen we grotendeels samen met onze vrijwilligers. Uit een onderzoek van Linda de Groot voor de Universiteit Utrecht (2011) komt naar voren dat 80 tot 90 procent van de rouwenden geen complexe rouwklachten ervaart. Maar het verlies van een dierbare heeft vaak wel een merkbare impact op het leven en het welzijn van rouwenden. En dit kan soms jaren duren. De juiste ondersteuning in de periode na een overlijden is zeer belangrijk om te voorkomen dat rouwklachten in de loop der tijd verergeren. Daarbij is niet zozeer de hoeveelheid sociale steun die rouwenden ontvangen belangrijk, maar de mate waarin die steun voorziet in hun behoeften. Soms kunnen rouwklachten juist verergeren wanneer de ondersteuning niet past bij wat op dat moment nodig is.

Vereniging leven met dood wil de dood een natuurlijke plek in het leven geven door iedereen de ondersteuning te bieden die daadwerkelijk nodig is. Omdat er nog weinig onderzoek is gedaan naar behoeften van rouwenden die een normaal rouwproces doormaken, willen wij daar eerst alles over leren. En dat doen we door samenwerkingen aan te gaan en onze partners te ondersteunen.

Het mes snijdt zo aan meerdere kanten:

  • Rouwenden worden op een passende manier ondersteund door vrijwilligers van Vereniging leven met dood waardoor de kans op zware rouwklachten afneemt en het minder vaak noodzakelijk is om professionele hulp te zoeken.
  • Onze samenwerkingspartners kunnen hun cliënten de nazorg bieden die nodig is.
  • De Vereniging leven met dood leert meer over de behoeften van rouwenden  zodat zij effectiever ondersteund kunnen worden.

Hoe bieden wij ondersteuning?

Onze ondersteuning is maatwerk. Wij bespreken samen met onze partners waar behoefte aan is en sluiten daar onze ondersteuning op aan. Zo nemen we bijvoorbeeld binnen zes weken (telefonisch) contact op met cliënten die recentelijk een overlijden hebben meegemaakt of nog gaan meemaken en die hiervoor toestemming hebben gegeven. Onze vrijwilligers vragen in het gesprek hoe het op dat moment gaat en waar zij behoefte aan hebben. Indien de nabestaande dat wenst, kan de vrijwilliger een vervolgafspraak maken en zelfs thuis of op een andere locatie langskomen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen op de momenten dat dit nodig is zijn of haar verhaal en vragen kwijt kan, zich minder eenzaam voelt en doorverwezen wordt naar de juiste instanties die vanuit hun specifieke expertise ondersteuning kunnen bieden.

Door samen te werken onderzoeken we aan beide kanten de toegevoegde waarde van de juiste rouwondersteuning. Dit gaat altijd gepaard met gedegen onderzoek en evaluatie. Zo hebben we helder wat werkt en waardevol is.

Wil je jouw organisatie ook aanmelden voor een samenwerking? Vul dan onderstaande velden in en wij nemen snel contact met je op.

Wat zijn de gegevens van je organisatie?
Wat zijn jouw gegevens?