Jaarbeeld Vereniging Yarden

2021

Samen houden we de dood bespreekbaar en zorgen we
ervoor dat niemand de dood alleen hoeft te verwerken

Het jaar waarin toekomst werd geschreven

2021 was een bewogen jaar voor Vereniging Yarden.
In augustus deed de vereniging als aandeelhouder van Yarden Holding afstand van haar bezit. De overname door DELA gaf de polishouders – de leden van de vereniging -  de meeste zekerheid. Het was naar verwachting een duurzame oplossing voor de problemen waar Yarden Holding mee te maken had. Voor de vereniging, die in 2019 honderd jaar bestond, was het een keerpunt. Zij is per 1 augustus 2021 onafhankelijk en zelfstandig verder gegaan.
Daarom in dit jaarverslag niet alleen een terugblik met cijfers en opsommingen, maar ook een doorkijkje naar de toekomst.

Je leest over de mensen achter Vereniging Yarden. Bijvoorbeeld Sandor de Munck, onze vrijwilligerstrainer, en ledenraadslid Maya Bryobhokun die vertellen over hun persoonlijke betrokkenheid. We beschrijven de trends en ontwikkelingen in 2021 en hoe we in dit jaar hebben gewerkt aan onze nieuwe levensfase.

Hoe past onze missie in ons verhaal, en via welke strategie en met welke ambitie willen we die realiseren? Ook vind je in dit jaarverslag interessante interviews en een voorproefje van het pad dat we in 2022 willen gaan bewandelen.

Lees je mee?

Vereniging Yarden: samen verder

Vereniging Yarden helpt mensen die een dierbare verloren hebben. We zijn een wegwijzer en inspiratiebron voor mensen die te maken krijgen met verlies, rouw en dood. Volgens Vereniging Yarden hoeft niemand dit alleen te doen, want samen staan we sterker, vinden we troost en maken we ingewikkelde en emotionele onderwerpen bespreekbaar. Als het aan ons ligt hoeft niemand de dood alleen te dragen. Onze vrijwilligers staan klaar om nabestaanden te helpen, door te luisteren en antwoord te geven op vragen rondom verlies, rouw en dood.

Heb je vragen over dit jaarbeeld? Neem contact met ons op.

DOWNLOAD JAARBEELD