“Laten we samen bouwen aan een omgeving waarin de dood niet het einde is, maar het begin van helende verbindingen en veerkracht”

Jan-Dirk Mijwaard
Penningmeester

“Als penningmeester van de Vereniging leven met dood draag ik met trots bij aan het bevorderen van begrip, steun en gemeenschap voor de leden. Met een achtergrond in ICT en financiën en een diep respect voor de missie van onze vereniging, ben ik toegewijd aan het waarborgen van een gezonde financiële basis. Mijn doel is om transparantie en verantwoording te waarborgen, zodat we als vereniging duurzaam kunnen groeien en onze initiatieven effectief kunnen uitvoeren.

Vergroten van bewustzijn over rouw

Als bestuurslid zet ik mij in voor het creëren van een empathische en ondersteunende gemeenschap voor degenen die te maken hebben met rouw en verlies.  Mijn betrokkenheid bij de Vereniging leven met dood is geworteld in persoonlijke ervaringen met verlies en rouw. Ik heb de impact van de dood op het leven van mensen gezien en begrijp hoe belangrijk het is om een veilige ruimte te bieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen ondersteunen.

Mijn voornaamste doel is het bieden van een platform waar mensen troost, begrip en steun kunnen vinden tijdens hun rouwproces. Samen met het bestuur streef ik naar het vergroten van bewustzijn over rouw en het doorbreken van het taboe dat er soms rondom de dood heerst. We willen een warme en inclusieve gemeenschap opbouwen waar iedereen zich gehoord en gesteund voelt.

De kracht van samenwerking

Ik geloof in de kracht van samenwerking en ben altijd bereid om samen te werken met andere organisaties, professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor vergelijkbare doelen. Samen kunnen we een verschil maken en een positieve impact hebben op het leven van mensen die te maken hebben met verlies.

Ik ben vastbesloten om een verschil te maken in het leven van degenen die rouwen. Mijn persoonlijke betrokkenheid en toewijding aan het bevorderen van begrip en steun, vormt de drijvende kracht achter mijn inzet. Laten we samen bouwen aan een omgeving waarin de dood niet het einde is, maar het begin van helende verbindingen en veerkracht.”