Je eigen veerkracht ontwikkelen

2 praktische vragen die je helpen je veerkracht te onderzoeken

 

Als je aan een psycholoog vraagt wat veerkracht is, dan krijg je te horen: ‘Het vermogen om goed met een moeilijke situatie om te gaan’. Bijvoorbeeld met het verlies van een dierbare of een andere tegenslag in het leven. Veerkracht is geen project of een eenmalige opgave, maar veel meer een levenshouding die je al kunt beoefenen op het moment dat het niet tegenzit.

 In zijn boek ‘De veerkracht’ beschrijft de klinische psycholoog Rick Henson een voorwaarde om veerkracht in het leven te ontwikkelen. ‘Bewaar de rust’, noemt hij het. Wij interpreteren dit als: het durven opzoeken van je innerlijke wereld. Je blik naar binnen durven keren en te kijken wat er gaande is. Waarschijnlijk is er van alles gaande.

Van buiten naar binnen

We leven in een maatschappij waar onze aandacht en energie veel naar buiten worden getrokken. Werk, gezin, vrienden, hobby’s; het zijn allemaal activiteiten die zich afspelen in de wereld om ons heen. Maar hoeveel tijd kunnen en willen we besteden aan met onszelf zijn? Op een goede manier, door onze aandacht naar binnen te richten en te voelen wat er in onszelf gaande is. Waar voel je je lichaam? Waar voel je je emoties? Is het rustig, of is er een innerlijke storm gaande? En als er een storm gaande is, ben je dan geneigd om direct je blik weer naar buiten te richten? Het vraagt oefening om bij onze innerlijke storm en pijnen te blijven. Het vraagt lef om die te doorvoelen. Waarom zou je dit überhaupt doen als het veel makkelijker is om je blik en aandacht naar buiten te keren en alles wat er zich in jou afspeelt te negeren? Het antwoord is even simpel als moeilijk: door te durven stilstaan bij wat zich in onszelf afspeelt, leren we onszelf beter kennen. En wanneer we onszelf beter kennen, ontwikkelen we ook het vermogen om in echt moeilijke situaties bij onszelf stil te blijven staan. Juist wanneer het erom spant.

Twee vragen

Wil je aan de slag met het ontwikkelen van deze levenshouding, dan kun je jezelf de volgende twee vragen stellen:

  • Wanneer ben je in contact met alles wat zich in jou afspeelt?

Is dat tijdens een wandeling in het bos, een ontspannende hobby, of misschien wel wanneer je letterlijk stilzit ? Ga voor jezelf eens na op welke momenten je je blik naar binnen kunt richten en werkelijk in een dialoog met jezelf kunt komen. Hoeveel tijd per week heb je daarvoor? Volgens Henson zijn er maar weinig mensen die genoeg basale rust ervaren om zichzelf te leren kennen en moeten we deze momenten echt opzoeken.

  • Wat voel je?

Wat ervaar je? Kun je voelen waar je wordt geraakt? Kun je daar vanuit je binnenwereld woorden aangeven? Dit is niet wat je zo even doet. Vergelijk het maar met leren lezen. Daarom is het juist belangrijk om deze vaardigheid te oefenen op de momenten dat we minder tegenslag ervaren.

‘Jong geleerd, oud gedaan’, luidt het gezegde. Hier zouden wij graag van maken:

‘Alles wat geleerd is in een periode van voorspoed, kunnen we aanwenden in periodes van tegenspoed’. Dat geldt ook voor veerkracht.

Lees meer publicaties