“De dood heeft mij ook de liefde voor het leven gebracht”

Lily Schuimer
Regionale Vrijwilligerscoördinator Brabant & Limburg

Lily Schuimer heeft sinds 10 jaar een eigen praktijk voor zingeving en ritueelbegeleider. Ze werkt haar hele leven al met mensen die in een moeilijker fase van hun leven zitten. Dat heeft ze niet alleen gedaan als uitvoerend hulpverlener en leidinggevende in de Jeugdzorg en het Maatschappelijk werk, maar ook als adviseur in organisaties en als coach en teamcoach. In haar praktijk begeleidt ze mensen die levensvragen hebben. Maar ook mensen die in de rouw zijn. Meestal na een overlijden, maar soms ook na verlies van gezondheid of werk.

Lily is inmiddels de 60 gepasseerd en geniet enorm van deze fase in haar leven waarin voor haar meer rust, eenvoud en wijsheid ontstaat. In haar leven heeft ze regelmatig te maken gehad met verlies gekoppeld aan rauwe rouw. “Mijn beide ouders zijn overleden aan kanker. Mijn vader was pas 51, mijn moeder 79. De vader van mijn kinderen heeft suïcide gepleegd toen mijn kinderen nog erg jong waren. En hoewel dat al 30 jaar geleden is, zijn de gevolgen bij mij en mijn kinderen soms nog steeds voelbaar. Rouwen na een suïcide is complex. Er werd bijna niet over gesproken. Het werd doodgezwegen. Mensen wisten gewoon niet wat ze moesten zeggen. Schaamte en schuldgevoelens maken het er ook niet makkelijker op.”

Ze vindt het heel fijn om in deze fase van haar leven haar werk- en levenservaring te kunnen gebruiken om het sterven en dood, en daarmee ook de rouwperiode voor de mensen die achterblijven zichtbaar, makkelijker en menselijker te maken. “Een luisterend oor, aandacht en het besef dat de dood vanzelfsprekend bij het leven hoort is ontzettend belangrijk. Net als dat we meer aandacht krijgen voor de dood en voor de mensen die – ieder op hun eigen manier – over een geliefde rouwen. Dat we erover kunnen praten en dat iedereen daarin gehoord, gezien en gekend wordt.”

De dood legt liefde bloot” is de titel van een boek van Marijtje van der Horst dat ze ooit las. De titel sprak haar enorm aan omdat ze dat ook zo ervaren heeft. “De dood heeft mij ook de liefde voor het leven gebracht en gevormd tot de mens die ik nu ben. Ik heb geleerd over de rauwe rouw die bij een overlijden hoort. Ik heb leren sterven en loslaten. En ik heb ervaren hoe er áltijd een nieuw begin is.”