PERSBERICHT

“Een beter begrip van en voor rouw is hard nodig in Nederland”

 

Rouwinformatie.nl is de eerste stap naar gelaagde rouwondersteuning

Woerden, 28 november 2023 – Nederlanders weten te weinig over rouw en hoe ze ermee om moeten gaan. Vaak leren ze dit pas als ze met een overlijden worden geconfronteerd. Uit onderzoek blijkt dat goede, betrouwbare informatie over rouw hard nodig is. Daarom lanceert de Vereniging leven met dood Rouwinformatie.nl, dé centrale online plek waar je alle informatie over rouw en verlies kunt vinden.

Passende, betrouwbare informatie over rouw en verlies vinden is niet gemakkelijk als je midden in een rouwproces zit. Rouwinformatie.nl brengt die informatie op een toegankelijke manier bij elkaar: achtergrondartikelen, ervaringsverhalen, podcasts, tips, interviews, onderzoek en artikelen uit binnen- en buitenland en nog veel meer. De hoogwaardige informatie wordt aangeleverd door (ervarings)deskundigen en beoordeeld door verschillende rouwexperts. De website wordt ook ingericht voor inclusief gebruik. Rouwinformatie.nl heeft de ambitie om uit te groeien tot dé centrale plek voor informatie over rouw en verlies.

De voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving Jet Bussemaker is erg blij met het initiatief. “De vraag hoe we beter kunnen samenleven met de dood is moeilijk te beantwoorden. Goede ondersteuning van mensen die met de dood te maken krijgen, is daarom niet gemakkelijk. Wat dat in ieder geval vraagt, is het delen van ervaringen, kennis en begrip. En dat is precies waar Rouwinformatie.nl in uitblinkt.”

Ook klinisch psycholoog en rouwexpert Manu Keirse zegt over Rouwinformatie.nl: “Sterven is niet loslaten, maar anders leren vasthouden, in de herinnering. Rouwinformatie.nl geeft bij deze moeilijke transitie goede ondersteuning.”

Gelaagde rouwondersteuning

Rouwinformatie.nl is de eerste stap naar gelaagde rouwondersteuning in Nederland. Want omgaan met rouw kan veel efficiënter, vindt Ellen van Son, directeur van de Vereniging leven met dood: “Met gelaagde rouwondersteuning willen we bereiken dat iedereen op het juiste moment passende hulp bij rouw krijgt. Zo kunnen we preventief rouwklachten voorkomen. Met Rouwinformatie.nl krijgt elke Nederlander toegang tot goede informatie. Dit draagt niet alleen bij aan een beter begrip van, maar ook aan meer begrip voor rouw en verlies in onze samenleving. Zowel bij jezelf als bij een ander. En dat is hard nodig in Nederland.”

Druk op de zorg door rouwklachten neemt toe

Doordat rouw en verlies in Nederland te weinig ruimte krijgt, leiden rouwgerelateerde klachten tot een toenemende druk op de zorg. En dat terwijl de overheid zich met De Juiste Zorg op de Juiste Plek voor 2040 tot doel heeft gesteld de druk op de zorg juist drastisch te verlagen.

Er zijn verschillende signalen uit de samenleving dat omgaan met rouw en verlies veel hoger op de agenda hoort. Zo blijkt uit het Nationale Rouwonderzoek van de Vereniging leven met dood dat meer dan de helft (53%) van de nabestaanden iets mist na het overlijden van een dierbare. De belangrijkste reden: we denken dat we alles eerst alleen moeten doen. We voelen ons schuldig als we om hulp moeten vragen, hebben het gevoel tot last te zijn of vinden dat we sterk moeten zijn voor onze omgeving. Rouwenden geven aan dat zij, naast de noodzakelijke emotionele steun van familie en vrienden, vooral ook behoefte hebben aan goede informatie over rouw.

Rouwinformatie.nl komt aan deze behoefte tegemoet. Met deze eerste stap naar gelaagde rouwondersteuning wil de Vereniging voorkomen dat rouw bij te veel rouwenden onnodig problematisch of medisch wordt.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Over de Vereniging leven met dood

De Vereniging leven met dood wil dat rouw en verlies een natuurlijker plek in het leven krijgt. De Vereniging pleit voor gelaagde rouwondersteuning om Nederlanders beter toe te rusten in het omgaan met sterven en rouw. Zij verstuurt 8 keer per jaar een informatieve nieuwsbrief naar ruim 260.000 geïnteresseerden. Met haar geschoolde vrijwilligers levert ze ondersteuning via onder meer Rouwchat, Rouwtelefoon (085-4014250) en Rouwsteun aan iedereen die dat nodig heeft.