Vereniging leven met dood is een vereniging ten dienste van het algemeen nut

 

De Vereniging leven met dood is de statutaire opvolger van de Vereniging Yarden. Als Vereniging leven met dood hebben wij sinds 3 maart 2023 de ANBI-status.

Beleidsplan

Vereniging leven met dood is sinds augustus 2021 een zelfstandige en onafhankelijke vereniging. De Verenging biedt zowel haar leden als niet-leden ondersteuning op het gebied van rouw en verlies en wil dat de dood een natuurlijk plek in het leven krijgt. Deze ondersteuning krijgt onder meer gestalte via onze Rouwchat – praten over verlies, de Rouwtelefoon en Rouwsteun, gedragen onze vrijwilligers die nabestaanden ondersteunen door middel van gesprekken. Ook zorgen wij voor bewustzijnsvergroting met betrekking tot rouw en verlies met behulp van verschillende vormen van informatievoorziening. De Vereniging leven met dood ontvangt donaties en contributies van haar leden.

De beleidsspeerpunten voor 2023 behelzen:

  • Het werven van leden en vrijwilligers voor de verdere uitbreiding van onze diensten om nabestaanden te ondersteunen.
  • Het uitwerken van gelaagde rouwondersteuning.
  • Het ontwikkelen van een informatieve website over rouw en een innovatieve gepersonaliseerde digitale omgeving voor het ondersteunen in het rouwproces.
  • Het aangaan van samenwerkingsverbanden met organisaties die met en voor nabestaanden werken.

Activiteiten

Het jaarbeeld 2022 doet verslag van onze activiteiten in het afgelopen jaar.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de Vereniging leven met dood bestaat uit Jan Neijzen (voorzitter), Thijs Plokker (bestuurslid), Jan-Dirk Mijwaard (penningmeester) en Annemieke Mars (secretaris). Naast het bestuur kent de Vereniging leven met dood een leden-vertegenwoordigend orgaan.

De leden van het ledenvertegenwoordigend orgaan en de bestuursleden zijn vrijwilligers. Zij ontvangen, net als onze uitvoerende vrijwilligers, een onkostenvergoeding voor zover dit redelijk is en door hen verantwoord kan worden. Daarnaast ontvangen de leden van het ledenvertegenwoordigend orgaan en de bestuursleden een niet bovenmatige vacatievergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Naast de inzet van vrijwilligers heeft de Vereniging enkele medewerkers in dienst om haar activiteiten op professionele wijze uit te voeren. De beloning van de directeur valt ruimschoots binnen de norm voor directiesalarissen van goede doelen.

Integriteitsbeleid

Bij een goed doel hoort ook een goed bestuur. Daarom hebben we de manier waarop we met elkaar omgaan vastgelegd in gedragscodes voor het bestuur en onze vrijwilligers. Daarnaast zijn we volledig transparant in hoe vrijwilligers en deelnemers met ons in gesprek kunnen gaan over de kwaliteit van onze dienstverlening.

Vereniging leven met dood

RSIN nummer 815952235

Kantooradres
Houttuinlaan 4
3447 GM Woerden

Vestigingsadres
Oude Bleekseweg 2
8081 HA Elburg

Tel. nr. +31 (0)6 83429430
KvK 34158056