Missie en visie van de Vereniging leven met dood

De Vereniging leven met dood onderzoekt behoeften van mensen die met een verlies te maken krijgen en gebruikt de inzichten daaruit om persoonlijk relevante informatie en ondersteuning op een toegankelijke manier aan te bieden aan iedereen die dat nodig heeft. Daarmee reiken we mensen de juiste middelen aan om verder te kunnen leven met een verlies. De Vereniging leven met dood doet precies wat op dat moment nodig is. Dit doen wij met goed opgeleide vrijwilligers, onze leden en verschillende samenwerkingspartners. Rouwen doe je immers beter samen.

Met een historie van meer dan honderd jaar weten wij inmiddels wat nodig is. Het zit in ons DNA. De oorspronkelijke van de Vereniging Yarden ‘we maken de dood bespreekbaar en niemand hoeft de dood alleen te verwerken’ hebben we als Vereniging leven met dood vertaald naar:

De Vereniging leven met dood wil dat de dood een natuurlijke plek in het leven krijgt.

Daarom bieden we iedereen die dat nodig heeft ondersteuning om te leven met een verlies.

In onze visie hebben we verwoord hoe we dit aanpakken:

De Vereniging leven met dood biedt iedereen die dat nodig heeft met behulp van onderbouwde kennis passende ondersteuning aan rondom verlies en rouw.

Waarom doen we dit? 

Er zijn verschillende redenen dat de Vereniging leven met dood de komende jaren ambitieuze plannen heeft. We lichten er zeven voor je uit:

1. Er sterven jaarlijks steeds meer mensen.

Nederland vergrijst. Daarnaast hebben we net een coronapandemie achter de rug. Op dit moment sterven er meer mensen dan normaalgesproken wordt verwacht. Daarmee neemt ook het aantal nabestaanden toe.

De Vereniging leven met dood wil zoveel mogelijk mensen ondersteunen in een verlies.

2. De druk op de zorg neemt toe.

Om verschillende redenen hebben elk jaar meer mensen zorg nodig en zijn er steeds minder zorgspecialisten.

De Vereniging leven met dood wil met haar vrijwilligers en de ontwikkeling van een digitaal platform rouwklachten tijdig opvangen en de druk op de zorg verminderen.

3. De dood is moeilijk bespreekbaar.

We vinden rouwen moeilijk en praten er liever niet over. Dit is een belangrijke reden dat veel mensen nergens terecht kunnen met hun verdriet, verhalen en herinneringen. En dat terwijl zij juist hun verhaal willen vertellen en herinneringen willen ophalen aan de overledene. Omdat we nooit geleerd hebben om te rouwen, weten we veelal ook niet of we het wel goed doen.

De Vereniging leven met dood wil ervoor zorgen dat de dood een natuurlijke plek in het leven krijgt door iedereen die dat nodig heeft ondersteuning te bieden bij rouw.

4. De dood zien we als een medische zaak.

Dankzij toenemende medische mogelijkheden, technologische vooruitgang en aandacht voor preventie lijkt het leven maakbaar. We kunnen de dood niet overwinnen, maar het uitstellen van de dood gaat ons steeds beter af. Steeds minder mensen sterven thuis. In 1950 stierf nog het merendeel van de mensen thuis of onverwacht door bijvoorbeeld een ongeluk. Nu vindt sterven meestal plaats in een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of hospice.

De Vereniging leven met dood wil ervoor zorgen dat we sterven niet meer alleen bestempelen als een medisch geval maar ook als een natuurlijk onderdeel van het leven.

5. Regelgeving en winstmarges gaan niet samen met goede ondersteuning.

Het goed ondersteunen van mensen in rouw vraagt om afstemming en flexibiliteit. Veel organisaties zijn afhankelijk van regelgeving, protocollen en winstmarges, waardoor zij minder flexibel kunnen zijn.

De Vereniging leven met dood heeft geen winstoogmerk en zet goed opgeleide vrijwilligers in. Met ons netwerk van leden, vrijwilligers en samenwerkingspartners kunnen we flexibiliteit en integriteit bieden aan mensen die dat nodig hebben.

6. Er is weinig onderzoek beschikbaar over rouwbehoeften.

Over complexe rouw, of rouw die je leven zo beïnvloedt dat je nog moeilijk kunt functioneren, is veel bekend. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar behoeften van personen die een normaal rouwproces doormaken.

De Vereniging leven met dood doet op verschillende manieren doorlopend onderzoek naar rouwbehoeften en wil daarmee op een passende manier ondersteuning bieden.

7. Het vinden van passende informatie over rouw is ingewikkeld.

Er is veel informatie te vinden over rouwen en omgaan met een verlies, maar het is lastig om die informatie te vinden die precies op jou van toepassing is.

Door relevante, waardevolle informatie op één plek samen te brengen en straks af te stemmen op rouwbehoeften, biedt de Vereniging leven met dood precies die informatie die op dat moment belangrijk en relevant is voor iemand die een verlies meemaakt.

(achtergrondinformatie hierover kan worden opgevraagd)

Wil je meer weten over alles wat met rouw en verlies te maken heeft? Geef je dan op voor onze nieuwsbrief onderaan de pagina.